Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 7 listopada 2022 roku