Lokalna Grupa Działania “Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o wypełnienia ankiety.

 
Dotyczącej badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Lokalna Grupa Działania “Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o wypełnienia ankiety dotyczącej badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.