Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Chodel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok