Zestawienie obrazujące ilości poszczególnych odpadów przyjętych w II półroczu 2022 roku.

Oraz porównanie ilości tych odpadów na tle wszystkich Gmin CZG PROEKOB.