Dzień Sołtysa w Gminie Chodel

W tym roku Dzień Sołtysa w Gminie Chodel obchodzony był w wyjątkowy sposób. Wójt Gminy, Przemysław Kowalski, zaprosił Sołtysów na wycieczkę szlakiem realizowanych oraz zrealizowanych inwestycji.

Zgodnie z zaplanowanym programem Wójt miał przyjemność przedstawić Sołtysom infrastrukturę szkolną po gruntownej termomodernizacji, przebudowane drogi oraz wybudowane chodniki. Na trasie wycieczki znalazły się również takie inwestycje jak: modernizacja oczyszczalni ścieków, nowo wybudowane boisko sportowe, wybudowane oświetlenie w Zastawkach i Antonówce, a także otworzonym z początkiem roku Klub Seniora w Świdnie. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem Izby Pamięci Wsi i Szkolnictwa w Siewalce. Przemysław Kowalski przedstawił również Sołtysom plany inwestycyjne na bieżący rok oraz złożył życzenia z okazji Ich święta i wręczył symboliczne upominki.

Za pomoc w organizacji obchodów święta naszych Sołtysów szczególne podziękowania należą się Dyrektorom szkół, którzy serdecznie przyjęli uczestników wycieczki w swoich placówkach, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za prezentację nowo zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych w Osinach, Trzcińcu i Świdnie oraz za przygotowanie przepysznych poczęstunków na trasie objazdu KGW w Świdnie oraz KGW „Siewalanki” z Siewalki.

Dziękujemy Sołtysom za tak liczne przybycie i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia tak ważnej funkcji w Naszej Małej Ojczyźnie.