Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 31 marca 2023 roku