Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Opolu Lubelskim dot. sprzedaży produktów spożywczych na kiermaszach świątecznych