Ogłoszenie ARiMR o szkoleniu dot. zasad przyznawania płatności obszarowych w 2023 r.