Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postęp. kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko: strażnik działu ochrony