Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 12 maja 2023 roku