Informacja ZDP w Opolu Lub. z/s w Poniatowej o konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogi powiatowej na odcinkach Dąbrowa Wronowska – Siewalka, Siewalka – Adelina w dniach 12.05.2023 r. (piątek) – 17.05.2023 r. (środa)