Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 30 maja 2023 roku