Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 23 sierpnia 2023 roku

4_6_Zawiadomienie o zwołaniu komisji oświaty