XI Święto Produktu Lokalnego, organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”, które odbyło się w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim

Za nami kolejne, już XI Święto Produktu Lokalnego, organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”, które odbyło się w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. W tym roku, tak jak i w latach poprzednich nie zabrakło stoiska Gminy Chodel, na którym promowaliśmy lokalne produkty pochodzące z terenu naszej gminy. Serdeczne podziękowania składamy właścicielom Pieczarkarnia „TOMSTAREK” Tomasz Starek oraz Grupie Producentów Green Grup Sp. z o.o. za przekazanie do zaprezentowania swoich wspaniałych produktów, które zdobiły nasz pawilon. Na stanowisku mieliśmy również przyjemność gościć Panie z Dziennego Domu Seniora z Chodla, które prezentowały swoje piękne rękodzieło.
Dziękujemy również KGW w Adelinie i KGW w Lipinach za reprezentowanie naszej gminy i przygotowanie lokalnych przysmaków, z którymi wystąpiły w konkursowych konkurencjach i których można było posmakować na ich stoiskach.