Kolejne 2 500 000,00 zł dla Naszej Gminy!

19 września w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyło się wręczenie promes przyznanych w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do regionów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne tzw. PGR-y.
Symboliczne promesy przekazał burmistrzom i wójtom Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP.
Miałem zaszczyt odebrać promesę dla Gminy Chodel w wysokości
2 500 000,00 zł na dwa zadania. Pierwsze z nich to budowa garażu na potrzeby OSP w Godowie oraz modernizacja budynku remizy OSP w Chodlu. Drugie zadanie to modernizacja istniejących placów zabaw w Radlinie, Jeżowie, Godowie, Świdnie i Osinach.
W ramach pierwszego zadania zaplanowano budowę garażu na potrzeby OSP w Godowie wraz z niezbędnym instalacjami i utwardzeniem terenu. W ramach tego samego zadania zostanie przeprowadzona modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodlu. Zakres prac będzie obejmował m. in.: ocieplenie ścian oraz dachu, wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, remont posadzek w pomieszczeniach garażowych, wymianę oświetlenia na LED, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót brukarskich oraz wszelkich robót towarzyszących. Natomiast w ramach drugiego zadania przewidziano modernizację placów zabaw w Radlinie, Jeżowie, Godowie, Świdnie oraz Osinach. Zakres prac będzie obejmował demontaż istniejących urządzeń, montaż nowych urządzeń, uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem bezpiecznych nawierzchni oraz montaż małej architektury (m. in. ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery).
Gmina Chodel otrzyma dofinansowanie w wysokości 98% wartości zadań. Oznacza to, że musi wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację tych inwestycji.