Informacja ZDP w Opolu Lub. z/s w Poniatowej o konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogi powiatowej na odcinku Majdan Borowski – Borów-Kolonia w dniach 5.10.2023 r. (czwartek) – 10.10.2023 r. (wtorek)

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, że w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel Borzechów – Wilkołaz
na odcinku od km 3+029 do km 7+095, dł. 4,066 km” zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogę powiatową na odcinku Majdan Borowski Borów-Kolonia.

Na czas robót drogowych (wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego) wyznaczony zostanie objazd zgodnie z wprowadzoną czasową organizacją ruchu.

Planowany termin zamknięcia drogi dla ruchu:

05.10.2023 r. 10.10.2023 r.

Termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych.

4331.28.23-ZAWIADOMIENIE-OBJAZD-DP2247L-WWA_SCIERALNA