Informacja o uroczystościach odsłonięcia odnowionego nagrobka Informacja o uroczystościach odsłonięcia odnowionego nagrobka Ś.P. Karola Chlebickiego ps. „Mściwy” w dniu 11 października 2023 r.