Wójt Gminy Chodel podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

obwieszczenie_o_obwodach_061201