Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Chodel z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chodel projektu uchwały Rady Gminy Chodel w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie Gminy Chodel w miejscowości Godów

Zarządzenie Wójta Gminy

Zał. Nr 1_Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Zał. Nr 2_Formularz_uwag_konsultacje1

6_2023

6_2023_załączniki

Szczegolowa_klauzula_informacyjna_ART.13_konsultacje_spoleczne