Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Chodel projektu uchwały Rady Gminy Chodel w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie Gminy Chodel w miejscowości Godów

Informacja o przebiegu konsultacji_rondo Godów