W związku z otrzymaniem na 2024 rok dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  na terenie Gminy Chodel zostały uruchomione od 02.01.2024r. cztery linie komunikacyjne. 

                                                     INFORMACJA

Linia Nr 4 na trasie Poniatowa – Kraśnik została rozszerzona o miejscowości Trzciniec-Osiny-Adelina .

Linia nr 1- Siewalka-Lipiny-Chodel-Godów-Granice-Ratoszyn Pierwszy-Grądy-Ratoszyn Drugi-Radlin-Ratoszyn Drugi-Grądy-Ratoszyn Pierwszy-Kożuchówka-Chodel-Jeżów-Majdan Borowski -Borów-Kolonia Borów

Linia nr 2 – Siewalka -Lipiny-Chodel-Kożuchówka-Ratoszyn Pierwszy-Grądy-Ratoszyn Drugi-Radlin-Ratoszyn Drugi -Grądy -Ratoszyn Pierwszy- Kożuchówka-Chodel-Jeżów-Majdan Borowski-Borów-Kolonia Borów

Linia Nr 3-  Radlin-Ratoszyn Drugi-Grądy-Ratoszyn Pierwszy-Kożuchówka-Chodel-Lipiny -Siewalka

Linia nr 4- Granice-Godów-Chodel-Trzciniec-Osiny-Adelina-Lipiny-Siewalka-Lipiny-Adelina-Osiny-Trzciniec-Chodel-Godów-Granice

                              Uwagi

 Linia Nr 4 obecnie obowiązuję na podstawie tymczasowego rozkładu jazdy, stały rozkład jazdy bardziej dopasowany pod potrzeby uczniów i mieszkańców będzie obowiązywał najpóźniej od 12.01.2024r.

ROZKŁAD JAZDY MŁYNIEC

ROZKŁAD JAZDY CORD CAR- STAŁY