Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Chodel z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie Nr 15_2024_konkurs sport 2024

Zarządzenie Nr 15_2024_Załacznik_konkurs sport 2024