Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 – 2027

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 – 2027 szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&action=details&document_id=1985792