Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel

W dniu dzisiejszym została nam uroczyście przekazana umowa na dofinansowanie projektu „Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel” współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość projektu  1 687 566,58 zł, wartość dofinansowania 1 434 431,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji poprzez realizację programów rozwojowych w trzech szkołach podstawowych – w Szkole Podstawowej w Chodlu, Szkole Podstawowej w Granicach i Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim. Łącznie z projektu skorzysta 380 uczniów oraz 30 nauczycieli z wymienionych wyżej szkół. Z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, wyjazdów zawodoznawczych i tematycznych  uczniowie będą korzystać przez 2,5 roku. Dodatkowo do każdej szkół zostanie zakupione wyposażenie do pracowni językowej i sali sensorycznej oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.