Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie dot. obowiązku wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług.

Fundusz_FOR_ulotka_2024_deklaracje wpłaty