Informacja o III Edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP

Konkurs „Razem dla Seniorów” zainicjowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda by promować i nagradzać najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia na rzecz osób starszych.

Konkurs został zainaugurowany 14 listopada 2021 r. z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Pierwsza Dama objęła go honorowym patronatem. Organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  1. Młodzi Seniorom
  2. Seniorzy Seniorom
  3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

RELACJA Z FINAŁU I EDYCJI KONKURSU >>
RELACJA Z FINAŁU II EDYCJI KONKURSU >>

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności. To dobry moment na nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym.

Szczegółowe pytania dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 28 18  lub 22 695 21 19, 22 695 21 59, e–mail: dialog@prezydent.pl

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”

Ulotka inicjatywy RAZEM DLA SENIORÓW

Regulamin Konkursu Razem dla Seniorów_wersja_PDF

Zał. nr 1 i 2_Formularz do Konkursu Razem dla Seniorów