NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA W 2024 ROKU NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO

W Urzędzie Gminy Chodel nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w każdy wtorek w godz. 8:30 – 11:00