Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Rozwadów – Końskowola DN700 – wymiana odcinków”

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Rozwadów – Końskowola DN700 – wymiana odcinków”

7842.2.2024.RP – Obwieszczenie_wszczęcie – wejście na teren nieruchomości(1)