Mieszkańcu Gminy Chodel – POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ – dane za luty i marzec 2024 r.

MIESZKAŃCU POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ !
W pojemniku na odpady zmieszane znaleźliśmy surowce.
Papier, metal, sucha folia, szkło to nie są śmieci. Wrzucaj je do odpowiednich worków.

Gmina Chodel – POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ luty 2024

Gmina Chodel – POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ marzec 2024