Urząd Gminy w Chodlu informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Urząd Gminy w Chodlu informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy w Chodlu w godz. od 7.00 do 15.00
tel. (81) 827 73 25

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł,

oraz

  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostaną bez rozpoznania.