Informacja dla rolników dot. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ”niekorzystne zjawiska atmosferyczne”

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Zgłaszanie do Urzędu Gminy Chodel przez rolników wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ”niekorzystne zjawiska atmosferyczne” takie jak grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę jest pierwszym i niezbędnym krokiem jaki rolnik musi uczynić jeśli stwierdził na swojej plantacji w/w zjawisko w celu  sporządzenia wzorem lat ubiegłych protokołu. Protokół w swojej treści zawiera potwierdzenie rozmiaru szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego, a w konsekwencji daje podstawę uzyskania pomocy państwa. ( forma i zasady pomocy są ogłaszane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chodel  lub do pobrania na stronie internetowej Gminy Chodel. Jednocześnie informujemy, że do składanego wniosku należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok składanego do ARiMR. Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Nieprawidłowości będą skutkować wydłużeniem procedury. Wniosek-o-oszacowanie-szkod-Chodel-Ostatnia-wersja-2023(1)