KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

Komunikat producenci ziemniaka_ 2024

W świetle obowiązującego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592) – § 1.1. „Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych”. Wobec powyższego każdy rolnik, który uprawia i sprzedaje ziemniaki, niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane i / lub który prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji, np. na paszę, podlega obowiązkowi wpisu do ww. urzędowego rejestru. Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Brak wpisu do przedmiotowego rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł i dla uniknięcia prowadzenia postepowań o nakładanie kar rolnikom proszę o rozpropagowanie załączonego komunikatu.