Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, że w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2633L Granice – Świdno na odcinkach 0+010 – 1+988, 2+424 – 3+306, dł. 2,860 km” zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogę powiatową w m. Granice w dniach 17.05 – 21.05.2024 r.

4331.35.24-ZAWIADOMIENIE-OBJAZD-DP2633L-WWA_SCIERALNA