Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 108253L w miejscowości Granice, od km 2+744,13 do km 3+294,57

Kwota dofinansowania: 207 006,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 295 723,89 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

28.05.2020 – ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

28.07.2020 – podpisanie umowy z Wykonawcą zadania – PPTHU „ROLBUD” i Kopalnia Piasku Roman Madejek z Godowa

30.09.2020 – odbiór końcowy robót w zakresie realizacji zadania

Efektem realizacji zadania jest wykonanie odcinka drogi gminnej Nr 108253L o nawierzchni asfaltowej o długości 550,44 mb. Szerokość jezdni wynosi 3,5 m, szerokość poszerzeń w obrębie skrzyżowań wynosi 4,5 m, szerokość obustronnych poboczy tłuczniowych wynosi 2 x 0,75 m. Wykonano również mijankę o szerokości 4,5 m.