Dostępny samorząd

Dostępny samorząd – granty

Gmina Chodel realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. : „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Chodel” numer DSG/1150 w ramach projektu pt. Dostępny samorząd – granty, realizowanego przez Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wartości wynosi 74315,00 zł.

W celu zwiększenia dostępności do usług publicznych zostanie zbudowana pochylnia do budynku urzędu gminy, zakupiono zestaw pętli indukcyjnej do obsługi indywidualnej i lupy elektroniczne. W celu zapewnianie pełnej dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami dostosowano stronę internetową gminy zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Dodatkowo dzięki realizacji usług doradczych dotyczących obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności świadczenia usług komunikacyjno-informacyjnych.