Jednostki OSP w Gminie Chodel

samochód strażacki

Na terenie Gminy Chodel działa 10 jednostek OSP w tym 6 typu „S” i 4 typu „M” łącznie skupiając 330 członków w tym 8 kobiet . Dwie jednostki działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.Wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy oraz systemy alarmujące jest wystarczające.Cztery jednostki posiadają samochody pożarnicze typu ciężkiego oraz 2 jednostki samochody typu lekkiego.

Działalność jednostek OSP kierowana jest przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chodlu. ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Prezes Zarządu Gminnego Jan Majewski – Wójt Gminy
Komendant Gminny Zbigniew Mazur
Sekretarz Zarządu Gminnego Sławomir Stępniak

Zarząd Gminny i Jednostki OSP współpracują w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25 , oraz JR-G w Opolu Lubelskim.

Tel. alarmowy 998 i 112

Gmina Chodel wzbogaci się o nowy samochód strażacki. Otrzyma go jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodlu. Zakup samochodu dokonany został przez Gminę Chodel w ramach uczestnictwa w projekcie partnerskim z innymi gminami pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zakupionego samochodu to kwota717438,01 zł – gmina wydała na ten cel 286975,21 zł. z własnych środków.

Opis projektu_RPO

L.p Informacja o jednostce
1.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Chodlu, Chodel ul. Strażacka.
  • Jednostka typu 'S”. Na wyposażeniu posiada samochód gaśniczy typu ciężkiego. Jednostka prężnie działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.Jednostka uczestniczy w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich
  • Prezes Zarządu jednostki – Norbert Dubil
  • Naczelnik – Paweł Ceran.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach. Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód gaśniczy typu ciężkiego oraz samochód typu lekkiego. Jednostka prężnie działa w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.Jednostka uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Suski

Naczelnik- Kamil Stochmal

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radlinie.Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód gaśniczy typu ciężkiego. Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich.

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Kazimierczak

Naczelnik – Zbigniew Mazur

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Granicach. Jednostka typu „S”. Jednostka posiada na wyposażeniu samochód gaśniczy typu ciężkiego.Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich.

Prezes Zarządu jednostki – Józef Cięszczyk

Naczelnik – Piotr Cięszczyk

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ratoszynie. Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Stefan Wieczorek

Naczelnik – Józef Chęć

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnu. Jednostka typu „S”. Posiada na wyposażeniu samochód pożarniczy typu lekkiego. Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich.

Prezes Zarządu jednostki – Sylwester Kurczak

Naczelnik – Wiesław Węcławski

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu. Jednostka typu „S”. Posiada na wyposażeniu samochód pożarniczy typu lekkiego. Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie gminy i terenach sąsiednich.

Prezes Zarządu jednostki – Tadeusz Pomorski

Naczelnik – Janusz Brzoza

8. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Adelinie. Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Sławomir Siuda

Naczelnik – Edward Janczura

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach. Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Wieczorek

Naczelnik – Sławomir Stępniak

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Siewalce. Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Zbigniew Młyniec

Naczelnik – Bogdan Dacka