Jednostki OSP w Gminie Chodel

Na terenie Gminy Chodel działa 11 jednostek OSP w tym 8 typu „S” i 3 typu „M” łącznie skupiając 319 członków w tym 21 kobiet. Dwie jednostki działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy oraz systemy alarmowania jest wystarczające. Sześć  jednostek posiada samochody pożarnicze wyposażone w zbiorniki wodne oraz 2 jednostki samochody typu lekkiego bez wody.

Działalność  jednostek OSP kierowana jest przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Prezes Zarządu GminnegoPrzemysław Kowalski – Wójt Gminy
WiceprezesAntoni Stochmal
WiceprezesKrzysztof Pomorski
Komendant  GminnyZbigniew Zielonka
SekretarzSebastian Huber
SkarbnikZbigniew Młyniec
Członek ZarząduZbigniew Czerniak
Członek ZarząduBartosz Grudzień
Członek ZarząduZbigniew Mazur
Członek ZarząduMirosław Michalak
Członek ZarząduSławomir Stępniak
Członek ZarząduKrzysztof Suski
Członek ZarząduZbigniew Wyroślak

Zarząd Oddziału Gminnego i Jednostki  OSP  współpracują w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25 oraz JR-G w Opolu Lubelskim.

Tel. alarmowy  998 i 112

L.pInformacja o jednostce:
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Chodlu – Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada 2 samochody gaśnicze średnie z wyposażeniem. Jednostka prężnie działa w Krajowym  Systemie  Ratowniczo – Gaśniczym. Jednostka jest dysponowana do  działań  ratowniczo – gaśniczych zgodnie z zawartą umową w/g Ustawy o KSRG. Może podejmować działania: ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego. Prezes Zarządu – Bartosz Grudzień, Naczelnik – Maciej Żyszkiewicz.
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach – Jednostka typu „S”. Posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze średni i lekki z wyposażeniem. Jednostka prężnie działa w Krajowym Systemie  Ratowniczo – Gaśniczym. Jednostka jest dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych zgodnie z zawartą umową w/g Ustawy o KSRG. Może podejmować działania: ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego. Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Suski, Naczelnik – Kamil Stochmal.
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Radlinie – Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Kazimierczak, Naczelnik – Zbigniew Mazur.
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Granicach – Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Mirosław Michalak, Naczelnik – Marcin Siuda.
5.Ochotnicza Straż Pożarna  w Ratoszynie – Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy średni z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Stefan Wieczorek, Naczelnik – Zbigniew Czerniak.
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Siewalce – Jednostka typu „S”. Posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Zbigniew Młyniec, Naczelnik – Bogdan Dacka.
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie – Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Sebastian Huber, Naczelnik – Arkadiusz Maciejko.
8.Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu – Jednostka typu „S”. Posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Zbigniew Pomorski, Naczelnik – Krzysztof Kruk.
9.Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Adelinie – Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Krystian Sosnowski, Naczelnik – Emil Raczkowski.
10.Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie – Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Leszek Milczach, Naczelnik – Adam Gołofit.
11.Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach – Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy. Prezes Zarządu jednostki – Sławomir Stępniak, Naczelnik – Kamil Łata.
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Trzciniec

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Trzciniec