MKS Sygnał Chodel

zdjęcie:Wiceprezes OZPN w Lublinie i Wójt Gminy Chodel

Chodel, dn.18.05.2017r.

Młodzieżowy Klub Sportowy Sygnał Chodel  został zarejestrowany  w rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonym przez    Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim w dniu 11 marca 2003 roku. Klub powstał dużo wcześniej prowadząc działalność w ramach struktur Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych a głównymi dyscyplinami sportowymi były zapasy i piłka nożna. Szczególnie     silna dyscypliną  klubu były zapasy, w której zawodnicy z Chodla    odnosili sukcesy  w województwie.Z upływem czasu zapasy przestały być uprawiane i od roku 2003 główną dyscypliną  była piłka nożna . W klubie działała również sekcja szachowa.Aktualnie zespół piłkarski seniorów  MKS Sygnał Chodel bierze udział w rozgrywkach klasy A Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Działa również sekcja piłkarska juniorów młodszych .

Skład zarządu  klubu

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1. Poleszak Dariusz Prezes
2. Franaszczyk Jacek Wiceprezes
3. Ruta Piotr Wiceprezes
4. Krzyżanek Tomasz Sekretarz
5. Duda Grzegorz Skarbnik
6. Zarzycki Andrzej Gospodarz

zdjęcie:mecz piłkarski drużyny Sygnał Chodel w rozgrywkach  klasy A

 Działalność sportowa Klubu realizowana jest w oparciu o fundusze corocznie przyznawane z budżetu gminy Chodel. Funkcję MKS pełni Pan Dariusz Poleszak. Obecnie MKS prowadzi zajęcia w sekcjach: piłka nożna seniorów (32 zawodników), piłka nożna trampkarzy starszych (28 zawodników), szachy (15 graczy). Sekcja seniorów należy do klasy „A” (grupa I), sekcja trampkarzy starszych do Lubelskiej Ligii Młodzików.