Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Chodel informuje, iż w dniach 26 listopada do dnia 12 grudnia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Chodel.Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zakresu rozszerzenia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz okresu jego obowiązywania .

Czytaj_