Powiadomienia SMS

Szanowni Państwo

Urząd Gminy w Chodlu rozpoczął działania w zakresie uruchomienia usługi systemu powiadamiania SMS. System powiadomień SMS Gminy umożliwiał będzie wszystkim osobom zainteresowanym otrzymywanie informacji o ważnych- istotnych z punktu widzenia gminy wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych, w tym o naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach lub braku wody w wodociągach wiejskich, przerwach w dostawach prądu, utrudnieniach w ruchu drogowym, stanie zaległości podatkowych i opłaty śmieciowej. Powiadomienia będą dostarczane za pośrednictwem SMS na podany nr telefonu komórkowego. Poniżej opublikowany został formularz rejestracyjny usługi SMS wraz z klauzula informacyjną. Osoby które będą chciały zrezygnować z otrzymywania powiadomień mogą złożyć do UG Chodel oświadczenie o wycofaniu zgody_ załącznik formularz rezygnacji Zachęcamy wszystkich do rejestracji w systemie powiadomień.

Wójt Gminy Przemysław Kowalski