Urząd Gminy

Budynek Urzędu Gminy Chodel.
Budynek Urzędu Gminy Chodel

KONTAKT/ WŁADZE

TELEFON (Sekretariat)  (81)  827 73 10
 Skrzynka ePUAP

/2g9fnhd18c/SkrytkaESP

e-mail sekretariat.chodel@eurzad.eu
WÓJT GMINY Karolina Rzedzicka  tel. (81) 827 73 12;
Przyjęcia interesantów: w każdy wtorek w godzinach 10.00 -15.30
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY tel. (81) 827 73 10;
e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
SEKRETARZ GMINY tel. (81) 827 73 13;
e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
SKARBNIK GMINY Sławomir Czuryło tel. (81) 827 73 15;
e-mail: sczurylo.chodel@eurzad.eu