Urząd Gminy

Budynek Urzędu Gminy Chodel.
Budynek Urzędu Gminy Chodel

KONTAKT/ WŁADZE

TELEFON (Sekretariat) (81)  827 73 10
 Skrzynka ePUAP 2g9fnhd18c
e-mailsekretariat.chodel@eurzad.eu
WÓJT GMINYPrzemysław Kowalski  tel. (81) 827 73 12.
Przyjęcia interesantów: w każdy wtorek w godzinach 10.00 -15.30
ZASTĘPCA WÓJTA GMINYBarbara Czerwińska tel. (81) 827 73 16;
e-mail: bczerwinska.chodel@eurzad.eu
SEKRETARZ GMINYNina Zielonka  tel. (81) 827 73 13;
e-mail: nzielonka.chodel@eurzad.eu
SKARBNIK GMINYSławomir Czuryło tel. (81) 827 73 15;
e-mail: sczurylo.chodel@eurzad.eu