Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chodel 2017 r.

Chodel, dn. 11.12.2017 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu z dnia 10 grudnia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chodel bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.

Protokół z obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chodel sporządzony dnia 10 grudnia 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Chodlu.

INFORMACJA  Gminnej  Komisji Wyborczej w Chodlu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych  do Rady Gminy Chodel w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 roku.

Zwołanie  pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu,  powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodel  wyznaczonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

Postanowienie Nr 66 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 15 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 245 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2017 r.   w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodel.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 11 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Chodel.