Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok

Ogłoszenie konsultacje 2024-1

Projekt uchwały-roczny program współpracy 2024

Załącznik Nr 1 – 2024-1