Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzciniec