Lubelski Klub Karate Kyokushin – sekcja w Chodlu.

  • zdjęcie: zawody sportowe w sali gimnastycznej w SP w Chodlu-2014r.
  • Lubelski Klub Karate Kyokushin – sekcja w Chodlu. Do chodelskiej sekcji lubelskiego Klubu należy 23 członków w wieku od przedszkolnego wzwyż. Sekcję prowadzi Pan Sebastian Olszak. Sekcja uczestniczy w treningach, zgrupowaniach i zawodach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Zajęcia sekcji realizowane są głównie w oparciu o fundusze własne Klubu, a także dotacje przyznawane z budżetu gminy Chodel.