Jednostki organizacyjne Gminy

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejAdres
1.Zakład Gospodarki Komunalnej    
i Mieszkaniowej w Chodlu
ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 10 93, e-mail: zgkim.chodel@wp.pl
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel,
tel. 81 827 73 25, e-mail: poczta@gopschodel.pl
3.Gminny Ośrodek Kultury w Chodluul. Rynek 45, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 10 91, e-mail: bibliotekachodel@o2.pl
4.Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Chodlu   
ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel,
tel.  81 829 10 24, e-mail: sekretariat@chodel.eu
5.Szkoła Podstawowa w GranicachGranice 77, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 42 95, e-mail: spgranice@wp.pl
6.Szkoła Podstawowa w Ratoszynie DrugimRatoszyn Drugi 192, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 30 13, e-mail: sp.ratoszyn2@interia.pl