PROW – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Gmina Chodel na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00184-65151-UM0300684/22 z dnia 30 listopada 2022 r. otrzymała dofinansowanie na operację pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108154L w miejscowości Książ, której celem jest rozwój lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi będącego przedmiotem niniejszego wniosku, która doprowadzi do połączenia dwóch przebudowanych wcześniej odcinków tej drogi gminnej, a tym samym do utworzenie spójnego pod względem parametrów technicznych ciągu dróg skróci mieszkańcom północnej części gminy Chodel dojazd do pracy i do większych ośrodków miejskich tj. Poniatowa, Opole Lubelskie poprzez bezpośrednie połączenie przebudowanej drogi z drogą powiatową nr 2630L. Poprawi to warunki życia mieszkańców oraz umożliwi rozwój gospodarczy tego obszaru.

Wartość projektu: 627 019,83 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 398 972,00 zł