Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chodel.

Gmina Chodel w okresie 04.01.2019-30.11.2021 realizowała projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w Gminie Chodel” nr RPLU.05.02.00-06-0051/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Główny cel inwestycji to poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Chodel wpływająca na wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Celami szczegółowymi było:

1. Zintensyfikowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego

2. Łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

3. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Projekt obejmował kompleksową termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim, przedszkola w Ratoszynie Drugim, Szkoły Podstawowej w Granicach i świetlicy w Godowie. Założone rezultatami projektu to: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej na poziomie 2943,04 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej na poziomie 56,62 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznej na poziomie 1069108,99 kWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 209,19 tCO2/rok oraz produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 34,652 MWht/rok. Oszczędności w zużyciu energii oraz jej produkcja z OZE przełożą się na znaczne zmniejszenie wydatków utrzymania budynków. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr  RPLU.05.02.00-06-0051/19-01  kwota wydatków inwestycji wyniosła ogółem 7 362 326,32 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 4 746 094,92 zł.

Budynek świetlicy w Godowie

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych przedsionka, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien, modernizacja oświetlenia, wymiana drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, odtworzenie opaski budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 kW.

Budynek świetlicy w Godowie
Budynek świetlicy w Godowie

Budynek Przedszkola w Ratoszynie Drugim

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie posadzek na gruncie, wymiana instalacji oświetleniowej na LED, docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych, izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,4 kW. Dodatkowo wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przedszkola w Ratoszynie Drugim
Budynek Przedszkola w Ratoszynie Drugim

Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu wentylowanego, ocieplenie ścian, wymiana okien zewnętrznych, ocieplenie ścian poniżej gruntu, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, izolacja posadzek na gruncie, ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną, odtworzenie opaski przy budynku oraz wybrukowanie placu przed budynkiem, remont sanitariatów i wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW.

Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu
Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Budynek Szkoły Podstawowej w Granicach

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane prace: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu, przebudowa dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetleniowej na LED, wymiana drzwi, izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, izolacja posadzek na gruncie w tym wymiana podłóg, odtworzenie opaski przy budynku, remont sanitariatów i wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7kW.

Budynek Szkoły Podstawowej w Granicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Granicach

Budynek Szkoły Podstawowa w Ratoszynie Drugim

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji oświetleniowej na LED, izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, izolacja posadzek na gruncie, odtworzenie opaski budynku, remont sanitariatów i wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kW.

Budynek Szkoły Podstawowa w Ratoszynie Drugim
Budynek Szkoły Podstawowa w Ratoszynie Drugim

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały wykonane: modernizacja instalacji c.o., wymiana okien, wymiana bram garażowych, wymiana okien w garażu, ocieplenie dachu nad częścią socjalno-biurową, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, ocieplenie dachu nad częścią garażową, wymiana oświetlenia na LED, izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, odtworzenie opaski przy budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,2 kW.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu

Termomodernizacja posadzek wraz z ułożeniem nowych wykładzin i malowaniem pomieszczeń w 3 szkołach podstawowych

Termomodernizacja posadzek wraz z ułożeniem nowych wykładzin i malowaniem pomieszczeń

Remont sanitariatów oraz wykonanie łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych w 5 obiektach

Remont sanitariatów oraz wykonanie łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych