Program „Senior+”

Chodel, dn. 29.07.2022 r.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 20212025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 20212025
Gmina Chodel otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 20212025 Edycja 2022 na zadanie pn.: Utworzenie i wyposażenie
Klubu „Senior+” w Świdnie, Świdno 43, 24350 Chodel.

Podstawowym celem zadania jest ogólna poprawa jakości życia seniorów
osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami gminy Chodel,
poprzez przebudowę parteru budynku świetlicy wiejskiej w m. Świdno na Klub
„Senior+”.

Kwota dofinansowania: 194 595,36 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 243 245,36 zł

 

Chodel, dn. 19.01.2018

 

  1. Wójt Gminy Chodel serdecznie zaprasza mieszkańców w wieku 60+ do udziału w zajęciach   i usługach oferowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu.Zajęcia i usługi w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Chodel oraz środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020., więcej otwórz i przeczytaj załącznik  Informacja Dzienny Dom Senior Plus w Chodlu
  2. 1. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Chodel z dnia 12 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. otwórz i przeczytaj załącznik Zarządzenie

2.Regulamin  rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+ ” otwórz i przeczytaj załącznik  Regulamin rekrutacji uczestnikow

3.Kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz załącznik do wypełnienia  Kwestionariusz zgłoszeniowy

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia – pobierz załącznik do wypełnienia Zaświadczenie lekarskie