Program „Senior+”

Program Wieloletni „Senior+"
Banner Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025
Gmina Chodel otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 na zadanie pn.: Utworzenie i wyposażenie
Klubu „Senior+” w Świdnie, Świdno 43, 24–350 Chodel.
Podstawowym celem zadania jest ogólna poprawa jakości życia seniorów –
osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami gminy Chodel,
poprzez przebudowę parteru budynku świetlicy wiejskiej w m. Świdno na Klub
„Senior+”.
Kwota dofinansowania: 194 595,36 zł
Całkowity koszt realizacji zadania: 243 245,36 zł

Program Wieloletni „Senior+"

Wójt Gminy Chodel serdecznie zaprasza mieszkańców w wieku 60+ do udziału w zajęciach   i usługach oferowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu.Zajęcia i usługi w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Chodel oraz środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020., więcej otwórz i przeczytaj

1. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Chodel z dnia 12 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. otwórz i przeczytaj załącznik 

2.Regulamin  rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+ ” otwórz i przeczytaj załącznik

3.Kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz załącznik do wypełnienia

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia – pobierz załącznik do wypełnienia