Organizacje Społeczne na terenie gminy

Czynnie funkcjonujące organizacje społeczne na terenie Gminy Chodel

Lp.Nazwa organizacji i jej charakterystyka
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Granicach 
Grupa sformalizowana od 19.12.2018 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Granice. Obecnie Koło liczy 38 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Elżbieta Michalak. Koło dysponuje pomieszczeniami świetlicy wiejskiej działającej przy remizie OSP w Granicach.
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu “Trzcinianki”
Grupa sformalizowana od 19.12.2018 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Trzciniec i Huta Borowska. Obecnie Koło liczy 17 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Anna Brodacz. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Trzcińcu.
3. KGW w Świdnie Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni
Grupa sformalizowana od 20.12.2018 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Świdno. Obecnie Koło liczy 35 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Anna Obel. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świdnie.
4.  Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie Pierwszym
Koło powstałe na kanwie nieistniejącego już zespołu śpiewaczego „Ratoszanki”. Grupa sformalizowana od 27.12.2018 r, zrzeszająca członków z terenu miejscowości Ratoszyn Pierwszy. Obecnie Koło liczy 17 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Ilona Ryniewska. Koło dysponuje pomieszczeniem w budynku remizy OSP w Ratoszynie Pierwszym.
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie Drugim 
Koło powstałe na kanwie nieistniejącego już zespołu śpiewaczego „Ratoszanki”. Grupa sformalizowana od 27.12.2018 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Ratoszyn Drugi. Obecnie Koło liczy 17 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Katarzyna Opoka. Koło dysponuje pomieszczeniem w budynku remizy OSP w Ratoszynie Pierwszym.
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Godowie
Grupa sformalizowana od 11.02.2019 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Godów i Antonówka. Obecnie Koło liczy 39 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Agata Milczach. Koło dysponuje pomieszczeniami w budynku po byłej szkole podstawowej w Godowie.
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie “Jeżowianki”
Grupa sformalizowana od 20.02.2019 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Jeżów i Majdan Borowski. Obecnie Koło liczy 35 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Ewa Gajowiak. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jeżowie.
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Chodlu
 Grupa sformalizowana od 26.03.2019 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Chodel. Obecnie Koło liczy 32 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Renata Kaniowska. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Chodlu.
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Siewalce “Siewalanki”
Grupa sformalizowana od 2.05.2019 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Siewalka. Obecnie Koło liczy 22 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Bożena Cięszczyk. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Siewalce.
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie
Grupa sformalizowana od 23.05.2019 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Radlin i Stasin. Obecnie Koło liczy 12 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Gabriela Bukowska. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Radlinie.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie “Borowianki”
Grupa sformalizowana od 3.10.2019 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Borów i Borów-Kolonia. Obecnie Koło liczy 46 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Agnieszka Mazurkiewicz. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Borowie.
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach “Osinianki”
Grupa sformalizowana od 6.08.2020 r., zrzeszająca członkinie z terenu miejscowości Osiny. Obecnie Koło liczy 33 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Anna Czajka. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Osinach.
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Adelinie “Adelinianki”
Grupa sformalizowana od 26.01.2022 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Adelina. Obecnie Koło liczy 39 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Monika Grądziel. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Adelinie.
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinach “Lipinianki”
Grupa sformalizowana od 7.02.2023 r., zrzeszająca członków z terenu miejscowości Lipiny. Obecnie Koło liczy 19 czynnych członków, którym przewodniczy Pani Anna Łata. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń remizy OSP w Lipinach.
15.pszczoły na kwiatku Koło Pszczelarzy
Koło funkcjonuje od 1978 roku i jest jedną z najstarszych, a zarazem najprężniej działających organizacji z terenu gminy Chodel. Obecnie Koło liczy ok. 40 członków, a funkcję Prezesa sprawuje Pan Jan Stępniak. Koło należy do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, którego celem statutowym jest m.in.: reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Realizacja zadań statutowych przez pszczelarzy skupionych w Kole gminnym, posiada ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju pszczelarstwa na rodzimym terenie, ale też w sposób istotny integruje i aktywizuje lokalną społeczną. Z ostatniego okresu działalności, do bardzo dużych i istotnych społecznie osiągnięć Koła, zaliczyć należy budowę okazałej kapliczki św. Ambrożego, którą uroczyście poświęcono 10 czerwca 2012 r. Kapliczka posadowiona została w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej w Granicach, na działce udostępnionej przez Jana Stępniaka. Od czerwca 2015 r., w kapliczce znajdują się relikwie św. Ambrożego. Każdego roku – w czerwcu, przy kapliczce odbywa się uroczysta msza, z udziałem licznych gości z zewnątrz oraz całej społeczności sołectwa Granice. Organizacją uroczystości zajmują się członkowie Koła wspomagani przez OSP oraz KGW z Granic.
16. wędkarze łowiący nad Zalewem Koło PZW „Rak”
Organizacja zrzesza blisko 80 wędkarzy, w tym wielu młodych i bardzo młodych miłośników wędkarstwa spławikowego. Funkcję Prezesa Koła sprawuje Pan Jacek Franaszczyk. Propagowanie przez Koło sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży nagrodzone zostało statuetką „Przyjaciel Młodzieży”. Do ważnych zadań zrealizowanych w ostatnim okresie przez członków Koła, należy budowa nad zalewem w Chodlu, drewnianej wiaty wraz ze stołami i ławkami, która służyć ma jako miejsce spotkań i odpoczynku dla miejscowych oraz przyjezdnych amatorów wędkarstwa. Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została z okazji 30 rocznicy funkcjonowania Koła. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczyła gmina Chodel, zaś nadzór nad prawidłowością jego wykonania w całości sprawowali chodelscy członkowie PZW „Rak”.Poza w/w działalnością, aktywność członków, zarówno WKS „Przyjaciele Chodelki”, jak i Koła PZW „Rak” skupiona jest na dbaniu o zagospodarowanie i stan ekologiczny zbiorników oraz cieków wodnych, zarybianiu, a także organizacji sportu wędkarskiego oraz krzewieniu wiedzy w zakresie wędkarstwa i kultury wędkarskiej. Wędkarze zrzeszeni w chodelskich kołach z dużym zaangażowaniem wspierają działania gminy zmierzające do rekultywacji zbiorników wodnych w Chodlu.
17.rzeka chodelka Wędkarski Klub Sportowy „Przyjaciele Chodelki”
Organizacja skupia blisko 40 pasjonatów rzeki Chodelki oraz wędkarstwa. Funkcję Prezesa Koła pełni Pan Konrad Paprocki. Priorytetem dla członków WKS jest dbanie o zachowanie naturalnej struktury, w tym naturalnego koryta rzeki Chodelki oraz zakładanie tarlisk dla ryb szlachetnych na odcinkach rzeki Chodelki zaliczonych do wód „Krainy Pstrąga i Lipienia”.
18.LOGO MOTORAKI Chodelska Grupa Motocyklowa “MOTORAKI”
Grupa powstała w 2020 r. i zrzesza sympatyków motocykli. Pasją członków jest organizowanie spotkań i wyjazdów na jednośladach.
19. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chodlu
Związek zrzesza 3 kombatantów oraz 14 wdów po kombatantach. Funkcję Prezesa pełni Pan Wiesław Mazurkiewicz. Prospołeczna aktywność Związku na obszarze gminy Chodel skupia się na popularyzowaniu i utrwalaniu w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, uczestnictwie w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz działaniu na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
20.Logo związku emerytów, rencistów i inawalidów Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Gminne w Chodlu. W skład Koła wchodzi 12 członków, funkcję Przewodniczącej pełni Pani Barbara Gołofit. Koło skupia emerytów i rencistów, którzy za cel stawiają sobie zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych m.in. poprzez aktywny udział w życiu lokalnego środowiska, a także integrowanie osób w różnym przedziale wiekowym.