GOK Chodlu

Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chodlu

Siedziba GOK w Chodlu

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHODLU – INFORMACJE

 Godziny funkcjonowania GOK w Chodlu.

Poniedziałek – piątek  godz. 9.00 – 17.00

sobota – godz.9.00-13.00

Dyrektor GOK –   mgr Jacek Rumiński

tel. kontaktowy 81 8291091

http://www.gokchodel.pl

Godziny funkcjonowania Gminnej Biblioteki w Chodlu.

otwórz : zalacznik

kontakt  : tel. 81 8291070   

bibliotekachodel@o2.pl

KULTURA

Upowszechnianiem szeroko pojętej kultury zajmują się na terenie gminy głównie Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu powołany został do istnienia na mocy Zarządzenia Nr 3 Naczelnika Gminy, z dnia 14 maja 1983 roku. W obecnym kształcie jednostka funkcjonuje od dnia 24 listopada 1992 roku, na mocy Uchwały nr XVII/129/92 Rady Gminy Chodel, w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury. Podstawowym celem działania jednostki jest realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz upowszechnienia kultury i czytelnictwa.

Siedziba GOK zlokalizowana jest w budynku posadowionym przy ul. Rynek 45 w Chodlu. Poza wymienionym budynkiem jednostka dysponuje również salą  widowiskowo – kinową ze sceną i zapleczem, zlokalizowanymi w zabytkowej strażnicy OSP (następnie kino „Wrzos”) w Chodlu. W latach2010/2011 obiekt przeszedł gruntowny remont części wewnętrznej i zewnętrznej. Część kosztów remontu pokryta została ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W GOK w sposób stały prowadzone są następujące zajęcia:

–      ognisko muzyczne – nauka gry na syntezatorze, akordeonie, gitarze, saksofonie altowym,

–      zajęcia wokalne – indywidualna nauka śpiewu oraz zespół wokalny,

–      zajęcia taneczne – nauka tańca nowoczesnego z elementami hip – hop,

–      zajęcia rytmiczne – podstawowy rozwój muzyczno – rytmiczny.

Od kilku lat przy GOK działają:

–      Gminna Kapela Ludowa „Chodelaki” w skład, której wchodzą dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież licealna z terenu gminy. Repertuar Kapeli składa się głównie z utworów ludowych, których posłuchać można na imprezach organizowanych przez GOK oraz Urząd Gminy.zdjęcie: zespół GOK w Chodlu „Chodelaki”

–      2 zespoły taneczne w skład, których wchodzą dziewczęta ze szkół podstawowych.zdjęcie: zespół dziecięcy GOK w Chodlu

Oprócz podstawowego zakresu działalności, pracownicy GOK sprawują nadzór nad siłownią gminną, która urządzona została w niewykorzystywanych pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Chodel.

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1949r., jej siedziba znajduje się w Chodlu a filia w Ratoszynie Drugim. Księgozbiór GBP liczy 15225 wolumenów. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Biblioteka wyposażona została w 10  komputerów z dostępem do internetu, z których nieodpłatnie mogą korzystać i intensywnie korzystają dzieci i młodzież przede wszystkim z domów, w których takich urządzeń brakuje.

GOK i GBP są organizatorami stałych imprez i wydarzeń o zasięgu lokalnym, w tym: Gminny Konkurs Recytatorski, Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje, Turniej Wiedzy o Ziemi Chodelskiej, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Kiermasz Książki, Gminne Spotkanie Opłatkowe, „Dzień Kobiet”, Dożynki Gminno – Parafialne, Jasełka.

Świetlice wiejskie. Dzięki funduszom pozyskanym z budżetu unijnego, na terenie gminy poza placówką GOK i GBP, funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć ogólnodostępnych świetlic wiejskich. Obecnie na terenie gminy działa 8 świetlic, w miejscowościach: Borów, Godów, Granice, Grądy, Jeżów, Radlin, Siewalka, Świdno i Zastawki. W samodzielnych budynkach funkcjonują świetlice w Borowie, Godowie, Grądach, Jeżowie, Świdnie i Zastawkach. Świetlica w Siewalce zlokalizowana jest w budynku poszkolnym, którego pozostała część zagospodarowana została do funkcji Izby Pamięci Wsi i Szkolnictwa Wiejskiego. Świetlice wiejskie w Granicach i Radlinie mieszczą się w wydzielonych częściach budynków OSP. Wyremontowane ale nie wyposażone zaplecze świetlicowe znajduje się ponadto w budynku remizowym w Ratoszynie Pierwszym. Za wyjątkiem świetlicy w Świdnie (remont + wyposażenie) i Ratoszynie Pierwszym (wyposażenie), pozostałe budynki świetlicowe są zarówno dobrze utrzymane jak i bardzo dobrze wyposażone. Podstawowe wyposażenie świetlic – poza niezbędnymi meblami, obejmuje: stoły do gier rekreacyjnych typu bilard, piłkarzyki, cymbergaj, ping-pong, sprzęt RTV i multimedialny (telewizory, konsole multimedialne z pakietami gier), gry planszowe, podstawowe artykuły plastyczne dla najmłodszych dzieci. Przy świetlicach wiejskich o większej kubaturze, tj. w Borowie, Godowie, Granicach i Radlinie, funkcjonują siłownie dla młodzieży wyposażone w certyfikowane urządzenia do ćwiczeń. Świetlice w Granicach, Siewalce i Radlinie posiadają ponadto zaplecza kuchenne wyposażone w niezbędny sprzęt i akcesoria AGD.

Oprócz siłowni działających w ramach świetlic wiejskich, mieszkańcy gminy mogą swobodnie korzystać z siłowni gminnych, zorganizowanych w nieużytkowanej części budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Chodlu oraz nieużytkowanej części remizy OSP w Osinach.

Nadzór nad świetlicami wiejskimi sprawują opiekunowie zatrudnieni przez Gminę Chodel. Nadzór nad siłownią w Chodlu sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, zaś nadzór nad siłownią w Osinach – Jednostka OSP Osiny.

Zgodnie z decyzją władz gminy Chodel, świetlice czynne są w okresie od października  do końca maja, 4 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Korzystanie ze świetlic wiejskich oraz siłowni jest bezpłatne.