GOK Chodlu

zdjęcie budynku GOK w Chodlu
zdjęcie budynku GOK w Chodlu

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHODLU – INFORMACJE

 Godziny funkcjonowania GOK w Chodlu:

poniedziałek – piątek  godz. 9.00-17.00

sobota – godz. 9.00-13.00

Dyrektor GOK –  mgr Jacek Rumiński

tel. kontaktowy 81 829 10 91

http://www.gokchodel.eu

Godziny funkcjonowania Gminnej Biblioteki w Chodlu

poniedziałek – piątek  godz. 8.00-16.00

kontakt: tel. 81 829 10 70   

http://bibliotekachodel@o2.pl

KULTURA

Upowszechnianiem szeroko pojętej kultury zajmują się na terenie gminy głównie Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu powołany został do istnienia na mocy Zarządzenia Nr 3 Naczelnika Gminy z dnia 14 maja 1983 roku. W obecnym kształcie jednostka funkcjonuje od dnia 24 listopada 1992 roku, na mocy Uchwały nr XVII/129/92 Rady Gminy Chodel w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury. Podstawowym celem działania jednostki jest realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz upowszechnienia kultury i czytelnictwa.

Siedziba GOK zlokalizowana jest w budynku posadowionym przy ul. Rynek 45 w Chodlu. Poza wymienionym budynkiem jednostka dysponuje również salą  widowiskowo – kinową ze sceną i zapleczem, zlokalizowanymi w zabytkowej strażnicy OSP (następnie kino „Wrzos”) w Chodlu. W latach 2010/2011 obiekt przeszedł gruntowny remont części wewnętrznej i zewnętrznej. Część kosztów remontu pokryta została ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dużym sukcesem jednostki są funkcjonujące grupy artystyczne oraz koła zrzeszających
ok. 250 mieszkańców. Społeczeństwo rozwija swoje zainteresowania pod fachową opieką
merytoryczną.
Do grup zrzeszonych przy GOK należą:

 • Dziecięcy zespół instrumentalno-wokalny
 • Grupa Gitarowa
 • Dziecięce Grupy Taneczne
 • Kółko plastyczne dla dzieci
 • Kółko plastyczne dla dorosłych i seniorów
 • Kółko historyczne
 • Kapela działająca przy GOK ”Chodelaki”
 • Kółko teatralne.
Kółko teatralne

Kółko teatralne

Oprócz podstawowego zakresu działalności, pracownicy GOK sprawują nadzór nad siłownią gminną, która urządzona została w niewykorzystywanych pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Chodel.

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1949 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Chodlu jest jednostką kultury, która pozostaje w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury. Użytkuje budynek znajdujący się przy ul. Partyzantów 22, w Chodlu. Placówka poza wypożyczalniami książek gromadzi materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę. Biblioteka dodatkowo włącza się do pomocy i organizacji imprez kulturalnych. Do sieci bibliotek należy również Filia Biblioteki Publicznej w Ratoszynie
Drugim, obsługiwana przez pracownika biblioteki.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2021 r. wynosił 14.668 sztuk, z podziałem na Bibliotekę w Chodlu – 8.733 szt. i Filię Biblioteki w Ratoszynie Drugim 5.935 szt. W ciągu roku zakupiono 445 szt. książek na kwotę 11.765,00 zł, z podziałem: 287 szt. dla Biblioteki w Chodlu za kwotę 7.897,68 zł i 158 szt. za kwotę 3.867,32 zł dla Filii Biblioteki w Ratoszynie Drugim. Na zakup książek otrzymano dotację z Gminy Chodel w kwocie 6.765,00 zł oraz z Narodowej Biblioteki w kwocie 5.000,00 złotych.
W 2021 r. w Bibliotece przeprowadzono selekcję książek w wyniku której zdjęto ze stanu 512 sztuk książek. Pozycje te były zniszczone i zdezaktualizowane.
Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej księgozbiór ogółem wynosił 14.601 egzemplarzy, tym:

 • BP Chodel 8.508 szt.
 • FB Ratoszyn 6.093 szt.

Biblioteka Publiczna w Chodlu posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do bezpłatnego Internetu. W roku 2020 i 2021 placówki brały udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”, dzięki któremu biblioteka zyskała 6 laptopów.
W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem konkursów i imprez kulturalnych:

 • Ferie w bibliotece,
 • Konkursy plastyczne,
 • Narodowe czytanie.

GOK i GBP są organizatorami stałych imprez i wydarzeń o zasięgu lokalnym, w tym: Gminny Konkurs Recytatorski, Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje, Turniej Wiedzy o Ziemi Chodelskiej, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Kiermasz Książki, Gminne Spotkanie Opłatkowe, „Dzień Kobiet”, Dożynki Gminno – Parafialne, Jasełka.

Festyn rodzinny

Festyn rodzinny

Dożynki Gminne 2021 rok

Dożynki Gminne 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu przystąpił do realizacji projektu pn.: „Edukacja kulturalna w gminie wiejskiej Chodel”. Projekt jest współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.
W ramach projektu mieszkańcy Gminy Chodel mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach artystyczno – kulturalnych.

https://serwer1599139.home.pl/chodel/chodel/wp-content/uploads/2023/01/GOK-w-Chodlu-Edukacja-kulturalna.pdf